O sociální službě

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Naše poslání: 

Posláním domova je poskytovat lidem se zdravotním postižením nezbytnou péči a podporu v rozvoji jejich nezávislosti a samostatnosti. 

Hlavním cílem domova je vytvářet uživatelům takové podmínky, aby mohli svůj život prožívat aktivně, svobodně a především důstojně.