Cíle a zaměření služby

 

Věková struktura: od 18 let

Cílová skupina:

 • osoby se zdravotním postižením
  • osoby s mentálním postižením
  • osoby s tělesným postižením
  • osoby se smyslovým postižením
  • osoby s kombinovaným postižením

Sociální služba není určena
 • pro osoby mladší 18 let
 • pro osoby, které jsou závislé na jakýkoliv návykových látkách
 • pro osoby s agresivními projevy chování
 • pro osoby s otevřenou tuberkulózou
 • pro osoby s psychiatrickou poruchou, při níž mohou ohrozit sebe i druhé
 • pro osoby, které trpí pohlavním onemocněním v akutním stádiu
 • pro osoby, které by svým chováním výrazně narušovaly či ohrožovaly soužití druhých uživatelů

Cíle poskytovaní sociální služby
 • samostatnost a soběstačnost uživatele sociální služby
 • zajišťování důstojného domácího prostředí
 • zajišťování stravy dle potřeb a běžných návyků uživatelů
 • samostatnost a soběstačnost uživatele
 • poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • vytváření podmínek pro aktivní využití volného času
 • podpora a pomoc v udržování sociálních vztahů
 • podpora pracovního zapojení
 • podpora a pomoc při uplatňování nároků a práv uživatele