Jak služba funguje

Jednání se zájemcem o poskytování služby

Na základě vstupního pohovoru poskytovatel znovu ověřuje skutečnosti, zda je žadatel se sociální službou řádně obeznámen, včetně podmínek s jejich využíváním. V případě vážného zájmu se může žadatel obrátit na ředitele či sociálního pracovníka v sídle organizace. Veškeré žádosti jsou zde řádně shromažďovány a evidovány.

Plánování a průběh sociální služby

Ve spolupráci s uživatelem je sestavován individuální plán péče, který obsahuje stanovení krátkodobých a dlouhodobých cílů, potřeb a průběh poskytované služby. Uvedené cíle jsou společně s uživatelem v pravidelných intervalech přehodnocovány a aktualizovány.

Služba je poskytována na základě uzavřené smlouvy mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby. Smlouva obsahuje druh sociální služby, rozsah poskytování, místo a čas poskytování, výši úhrady za jednotlivé služby, způsob jejího placení, výpovědní důvody a lhůty, dobu platnosti a další doplňkové údaje.

Máte-li zájem o námi nabízené sociální služby, prosím kontaktujte nás. Případně si stáhněte soubor "Žádost o umístění DOZP" a zašlete jej na výše uvedenou adresu.