Naše služby

Ubytování 

Celková kapacita domova je 82 lůžek, z toho je 13 pokojů jednolůžkových, 33 pokojů dvoulůžkových a 1 pokoj třílůžkový. Všechny pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením (toaleta a sprchový kout). Vstup a pohyb ve všech prostorách zařízení je pro uživatele bezbariérový Ubytování je realizováno ve třech nadzemních podlažích v rámci jedné budovy. V prvním podzemním podlaží - přízemí budovy jsou umístěny místnosti pro volnočasové aktivity, společenská místnost, bezbariérová koupelna, rehabilitace, tělocvična, místnost pro pedikúru, masérské a kadeřnické služby, sociální zařízení pro personál i pro uživatele, prádelna, sklady lůžkovin, kotelna, dílna údržby, kancelář sociálních pracovnic.
V prvním nadzemním jsou umístěny kanceláře ředitele a vrchní sestry, ordinace lékaře, ošetřovna, izolační pokoj pro nemocné uživatele, kuchyně, sklad potravin, jídelna pro uživatele, personální jídelna a vestibul.

Ve druhém nadzemním podlaží je možno ubytovat 48 uživatelů. Všechny pokoje jsou taktéž vybaveny vlastním sociálním  zařízením (toaleta a sprchový kout).  Dále se v tomto podlaží nachází místnost určená k uvaření kávy „ kavárnička“.

Návštěvy rodinných příslušníků a přátel jsou umožněny uživatelům přijímat každý den a jsou zde vítány. Uživatel je oprávněn užívat dle svých potřeb společné prostory v zařízení poskytovatele, zejména jídelnu, sociální zařízení, koupelnu, společenské místnosti, aktivizační místnosti a celý areál mimo zařízení. Pracovníci plně respektují to, že bydlení je především domovem uživatele. Veškerá podpora a pomoc je prováděna vždy citlivým způsobem a za přísných pravidel dodržování soukromí. Pracovníci zachovávají mlčenlivost o zjištěných skutečnostech a to i po ukončení pracovního poměru. 

Stravování 

Domov poskytuje celodenní stravování. Strava je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou věku, zásadám racionální výživy a zdravotnímu stavu uživatele. Strava je poskytována pětkrát denně formou tří hlavních a dvou vedlejších jídel. Dietní stravu určuje lékař a je připravována ve vlastní kuchyni.  
Uživatelé vybírají 2 dny v týdnu stravu oběda ze 2 nabídek.

Zdravotní péče 

V našem domově je poskytována 24 hodinová zdravotní péče registrovaným zdravotnickým personálem pod vedením odborných lékařů. Praktického lékaře zde uživatelé potkají vždy 1x týdně, a psychiatrickou lékařku 1x za 14 dní. Ošetřovatelskou péči zajišťují zdravotničtí pracovníci v rozsahu a způsobem odpovídajícím jejich odborné způsobilosti. Lékařská péče je zajišťována lékařem. Další vyšetření jsou na doporučení ošetřujícího lékaře realizována na specializovaných pracovištích – uživatelům je personálem domova zajišťován doprovod. Péče zahrnuje také pravidelné preventivní prohlídky gynekologické, stomatologické, předepisování  ortopedických pomůcek apod.
Uživatelům je 2x týdně nabízeno skupinové nebo individuální cvičení a zdravotní tělesná výchova. Dále na domov individuálně dochází kvalifikovaný masér, který nabízí relaxační masáže.