Vzdělávání 2013

ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ

ROK 2013

20. 2 . 2013 -Tvorba ošetřovatelských Dg. A intervence činností

24. 4. 2013 - Spolupráce v týmu

23. 5. 2013 - Umírání a smrt

17. 9. 2013 - Bolesti zad u pracovníků v sociálních službách

22. 10. 2013 - Rizika v sociálních službách, tvorba rizikových plánů

Změna data konání může být vyhrazena.

VZDĚLAVATEL: PhDr., MSc Milada ŠANDEROVÁ

Všeobecné sestry – získají potvrzení o absolvování vzdělávací aktivity - 4 kreditní body v souladu s vyhláškou MZ ČR č.4/2010Sb.

Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách získají osvědčení o absolvování vzdělávacího programu nebo školicí akce v souladu se zákonem č.108/2006 Sb. a je jim uznáno 5 hodin za účast na 1 školení.

Vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách dle zákona č.108/2006Sb jsou pracovníci povinni za 1 kalendářní rok splnit 24 hod.