Dokumenty ke stažení

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2017 (PDF)

Výroční zpráva 2016 (PDF)

Výroční zpráva 2015 (PDF)

Výroční zpráva 2014 (PDF)

Výroční zpráva 2013 (PDF)

Výroční zpráva 2012 (PDF)

Výroční zpráva 2011 (PDF)


Další dokumenty ke stažení

Domácí řád (PDF)

Etický kodex uživatelů a zaměstnanců  (PDF)

Stanovení výše úhrad za poskytování soc. služeb (PDF)

Sazebník úhrad - příloha č. 1 (PDF)

Informace o zpracování osobních údajů (PDF)

Tisková zpráva 10.06.2019 (PDF)


Standardy kvality

SQ1 - CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (PDF)

SQ2 - OCHRANA PRÁV UŽIVATELŮ (PDF)

SQ3 - JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU PŘED ZAHÁJENÍM POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY (PDF)

SQ4 - SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (PDF)

Příloha k SQ4 - Vnitřní pravidla pro výběr žadatelů (PDF)

SQ5 - INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ A PRŮBĚH SOCIÁLNÍ SLUŽBY (PDF)

SQ6 - DOKUMENTACE O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (PDF)

SQ7 - STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (PDF)

Příloha k SQ7 - Pravidla pro podávání a vyřizování stížností (PDF)

SQ8 - NÁVAZNOST POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA DALŠÍ DOSTUPNÉ ZDROJE (PDF)

SQ9 - PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (PDF)

SQ10 - PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ (PDF)

SQ12 - INFORMOVANOST O POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ (PDF)

SQ13 - PROSTŘEDÍ A PODMÍNKY POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (PDF)

SQ14 - NOUZOVÉ A HAVARIJNÍ SITUACE (PDF)

SQ15 - ZVYŠOVÁNÍ KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY (PDF)