Projekty

Název programu

Operační program Zaměstnanost 

Číslo a název výzvy

03_17_079 Age management - chytrá změna v řízení, příležitost k růstu 

Registrační číslo projektu

CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009572

Název projektu

Sociální pohoda - motivace, kapacita, kompetence 

Příjemce

Sociální pohoda, o.p.s.

Realizace projektu

1. 1. 2019 – 31. 12. 2021

Projekt Sociální pohoda - motivace, kapacita, kompetence 

Cílem projektu je aktivní a systematické řešení Age managementu, vytvoření podmínek pro celoživotní učení, mezigenerační spolupráci a podporu zdraví zaměstnanců. 

Anotace projektu:

Způsob řízení lidských zdrojů zohledňující věk zaměstnanců, způsob řízení lidských zdrojů zohledňující a respektující měnící se životní fáze pracovníka, jeho fyzickou a mentální kondici, zdraví, kompetence, hodnoty a postoje - to vše zahrnuje age management. Pouze spokojený a zdravý zaměstnanec, který vykonává činnost odpovídající jeho aktuálním schopnostem a dovednostem, bude optimální přidanou hodnotou pro svého zaměstnavatele. Motto projektu - aktivní a systematické řešení Age managementu. 

Kontakt:

Projektová kancelář:

Špidrova 47/42, 385 01 Vimperk

Email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
www.socialnipohoda.cz