Domov pro osoby se zdravotním postižením

POSLÁNÍ

      Posláním domova je poskytovat lidem se zdravotním postižením nezbytnou péči a podporu v rozvoji jejich nezávislosti a samostatnosti. Hlavním cílem je vytvářet uživatelům takové podmínky, aby mohli svůj život prožívat aktivně, svobodně a především důstojně. Domov pro osoby se zdravotním postižením nabízí pobytou sociální službu výhradně osobám s mentálním postižením případně s přidruženými kombinovanými vadami...

» více zde