Vánoční besídka

Dne 3. 12. 2013 byl pro uživatele DOZP, Sociální pohody, o.p.s., Javorník připraven pestrý, vánoční program. Jako první se vystoupení zhostily děti ze ZŠ Vacov, které nám zatančily, zarecitovaly tématické básně a společně s námi zazpívaly vánoční koledy. Jako další vystoupili uživatelé našeho domova se svou krásně nacvičenou zpívanou pohádkou o Červené Karkulce, která měla u všech zúčastněných veliký úspěch.

Poté naše pozvání přijal Babský sbor z Horní Poříčí pod taktovkou paní Marcely Chocholové, který nás svými vánočními písněmi vtáhl do kouzelné adventní nálady. Jako poslední vystoupili zaměstnanci našeho domova se známou písní Ta slepička kropenatá za doprovodu harmoniky naši milé kolegyně paní Simonky Křížové.

Tento den byl jak pro uživatele, tak pro zaměstnance našeho domova plný milých chvil a především přátelského posezení.

Vánoční besídka

Vánoční besídka

Vánoční besídka

Vánoční besídka

Vánoční besídka

P1170835

Vánoční besídka

Vánoční besídka

Vánoční besídka