SALVE CARITAS - SALVE VITA

Ve Strakonicích od roku 1994 každoročně probíhá festival mentálně, sluchově, zrakově a tělesně postižených hudebníků Salve caritas – Salve vita. Tento festival se za deset let svého působení stal svým rozsahem ojedinělou kulturní akcí ve střední Evropě, na kterou se všichni účastníci celý rok svědomitě připravují a těší.

Ve čtvrtek 18. 4. 2013 se tedy i naši uživatelé vydali poslechnout a podpořit tyto hudebníky. Jsme rádi, že v tento den do našeho života vnesli radost a krásu a ukázali, že i mentálně či jinak zdravotně postižení jsou schopni nemalých uměleckých výkonů.

SALVE CARITAS - SALVE VITA