Rekonstrukce, poděkování

V průběhu června a července letošního roku proběhla v našem zařízení celková rekonstrukce oken, kdy probíhala výměna starých oken za nová, plastová. V této době byla část našich uživatelů přemístěna na ODD LDN ve Vimperku. 


Tímto bychom rádi poděkovali veškerému personálu LDN Vimperk za vztřícnou spolupráci a péči, kterou našim uživatelům poskytla. Zeména velký dík patří ergoterapeutické pracovnici paní Bc. Aleně BERNARDOVÉ.