Příprava jara

Vrby se nám zelenají,

na vše strany rozkvétají,

radujme se, veselme se,

jaro k nám jde ve své kráse.

Příprava jara Příprava jara Příprava jara