Setkání bez hranic 2016

Již osmým rokem pravidelně druhou středu v měsíci listopad pořádá centrum Stoom Dub: SETKÁNÍ BEZ HRANIC. Letos se tato společenská událost konala ve středu 9. 11. 2016 od 14 hodin v Národním Domě v Prachaticích. V tomto ročníku se setkalo celkem 8 sociálních zařízeních z různých koutů České republiky. Soutěže se účastnilo 7 přihlášených, kteří si připravily scénky na vybrané téma: Sociální služby mají talent. Hudebně - dramatický kroužek POHODÁŘI si na toto setkání připravili baletní vystoupení za doprovodu Bedřicha Smetany - Vltava z cyklu Má vlast. Se svou nacvičenou sestavou obsadili krásné 3-tí místo a toto umístění jim bylo velikým oceněním za jejich trpělivé a poctivé trénování. S touto sestavou vystoupí také na domově při Vánoční besídce, která je plánovaná na 6. 12. 2016.

Více si můžete přečíst zde:

Setkání bez hranic na téma Sociální služby mají talent

Vážení přátelé, 8.ročník „ Setkání bez hranic“ je za námi.

Videozáznam ze setkání  můžete zhlédnout zde.

Setkání bez hranic Setkání bez hranicSetkání bez hranicSetkání bez hranicSetkání bez hranicSetkání bez hranicSetkání bez hranicSetkání bez hranicSetkání bez hranicSetkání bez hranicSetkání bez hranicSetkání bez hranicSetkání bez hranicSetkání bez hranicSetkání bez hranicSetkání bez hranicSetkání bez hranicSetkání bez hranicSetkání bez hranic