Poděkování za sponzorský dar

Zaměstnanci a uživatelé DOZP, Sociální pohody, o.p.s. Javorník by rádi touto cestou poděkovali za poskytnutý sponzorský dar paní Mileně Kortusové ze Stach.